אורית פלג

16.06.1969
מלכת החן לשנת 1969
אורית פלג
צילום : "סמי בן גד"