תהילה סלע

30.06.1969
נערת ישראל לשנת 1969
תהילה סלע
צילום : "סמי בן גד"