חוה לוי

07.07.1969
מלכת היופי לשנת 1969
חוה לוי
צילום : "סמי בן גד"