קרול וילסון

21.07.1969
דוגמנית
קרול וילסון
צילום : "לא ידוע"