גלוריה דיאז

11.08.1969
מיס תבל לשנת 1969
גלוריה דיאז
צילום : "לא ידוע"