אביבה זאובר

18.08.1969
דיילת ב"אל על" עם המדים החדשים של החברה
אביבה זאובר
צילום : "מנוחה ברפמן"