ויויאן הילר

01.09.1969
דוגמנית
ויויאן הילר
צילום : "ר. בובליץ"