דוגמנית עם ילד

08.09.1969
דוגמנית
דוגמנית עם ילד
צילום : "ר. בובליץ"