רנה וולנר

15.09.1969
דוגמנית
רנה וולנר
צילום : "ר. בובליץ"