גילדה הומיני

29.09.1969
דוגמנית
גילדה הומיני
צילום : "ר. בובליץ"