מריסה ברמן

06.10.1969
דוגמנית
מריסה ברמן
צילום : "ר. בובליץ"