נלי גורדי

13.10.1969
דוגמנית
נלי גורדי
צילום : "ר. בובליץ"