ליליאן הולמן

20.10.1969
דוגמנית
ליליאן הולמן
צילום : "ר. בובליץ"