אירמה מיינור

27.10.1969
דוגמנית
אירמה מיינור
צילום : "ר. בובליץ"