א.פ.שולמן

30.06.1949
דמות השבוע: א.פ.שולמן, סגנית נשיא הדסה באמריקה. בצילום בראש העמוד: "קצינות הגנה מקבלות אותות כבוד". באירוע לכבוד פירוק גדוד החברות בתל אביב, חולק סמל הגדוד לקצינות סוניה הידלברג, עליזה לוי, מרגלית יונה, דרורה בויקוב, אהובה ויין, אסתר הניגר, ימימה אהרני, פולה מוזס, איזה ולדוב, צפורה כץ, חוה הלר, ברכה קולטורה ורחל יהושע
א.פ.שולמן
צילום : "לא ידוע"