תהילה סלע

17.11.1969
נערת ישראל לשנת 1969, יוצאת לייצג אותנו בתחרות מיס עולם
תהילה סלע
צילום : "סמי בן גד"