לינדה פורטל

24.11.1969
דוגמנית
לינדה פורטל
צילום : "ר. בובליץ"