שירלי אבון

01.12.1969
דוגמנית
שירלי אבון
צילום : "ר. בובליץ"