תהילה סלע

15.12.1969
נערת ישראל לשנת 1969
תהילה סלע
צילום : "לא ידוע"