נורה גיליאן

22.12.1969
דוגמנית
נורה גיליאן
צילום : "ר. בובליץ"