ליאה רוז

05.01.1970
דוגמנית
ליאה רוז
צילום : "ר. בובליץ"