שירלי ליטל

12.01.1970
דוגמנית
שירלי ליטל
צילום : "ר. בובליץ"