גייל פאר

19.01.1970
דוגמנית
גייל פאר
צילום : "סידני פיזן"