פולה גרין

26.01.1970
דוגמנית
פולה גרין
צילום : "ר. בובליץ"