דוגמנית

02.02.1970
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "מ. סלייד"