גל ריון

09.02.1970
דוגמנית
גל ריון
צילום : "ר. בובליץ"