חוה לוי

16.02.1970
מלכת היופי לשנת 1969
חוה לוי
צילום : "סמי בן גד"