עופרה רייזמן

30.03.1970
דוגמנית
עופרה רייזמן
צילום : "שמחה דוב..."