לנה טוביאנסקי

13.07.1949
דמות השבוע: לנה טוביאנסקי, אשתו של מאיר טוביאנסקי שהוצא להורג באשמת בגידה. היא נלחמה לנקות את שמו – והצליחה. בצילום בראש העמוד: "במלחמת השחרור שלנו נשינו ובנותינו כתבו דף מזהיר בפרשת הקמת מדינתנו... חיילות ישראל גאות אנו בכן! קדושות וטהורות שנפלו על מזבח המולדת, מרכינות אנו ראש לזכרכן!"
לנה טוביאנסקי
צילום : "לא ידוע"