מושית צפורין וטדי קולק

13.04.1970
מלכת היופי לשנת 1970 מוכתרת על ידי ראש עיריית ירושלים
מושית צפורין וטדי קולק
צילום : "חיים פין"