מושית צפורין, עירית לביא ושאולה רון

20.04.1970
מלכת היופי לשנת 1970 והסגניות שלה
 מושית צפורין, עירית לביא ושאולה רון
צילום : "חיים פין"