מושית צפורין

10.05.1970
דוגמנית
מושית צפורין
צילום : "סמי בן גד"