מושית צפורין

18.05.1970
מלכת היופי לשנת 1970
מושית צפורין
צילום : "סמי בן גד"