נורה הארטלי

25.05.1970
דוגמנית
נורה הארטלי
צילום : "מ. אובליגטור"