המועמדות הסופיות לתחרות נערת ישראל

15.06.1970

המועמדות הסופיות לתחרות נערת ישראל: יוכבד פורת, מיקה מאור, אסתר שי, קטיה קטמור, כרמלה מן, יהודית אביב, אילנה רביב, ליאורה לביא, שאולה רון, חנה פרי, מיכאלה קומר, אריאלה אלמוג, ציונה בר, מרגלית נזר, עירית אורן

המועמדות הסופיות לתחרות נערת ישראל
צילום : "סמי בן גד"