עירית לביא ואשר בן נתן

22.06.1970
נערת ישראל מוכתרת על ידי שגריר ישראל בגרמניה לשעבר
עירית לביא ואשר בן נתן
צילום : "חיים פין"