עירית לביא, חני פרי ויונה בר

29.06.1970
נערת ישראל ושתי הסגניות שלה
עירית לביא, חני פרי ויונה בר
צילום : "חיים פין"