מושית צפורין

06.07.1970
מלכת היופי לשנת 1970
מושית צפורין
צילום : "סמי בן גד"