חני פרי

13.07.1970

דוגמנית, סגנית ראשונה של נערת ישראל לשנת 1970 

חני פרי
צילום : "לא ידוע"