סופיה הלגר

03.08.1970
דוגמנית
סופיה הלגר
צילום : "ר. בובליץ"