סופיה הלגר

10.08.1970
דוגמנית
סופיה הלגר
צילום : "ר. בובליץ"