רחל פריזר

17.08.1970
דוגמנית
רחל פריזר
צילום : "ר. בובליץ"