פניה הירם

24.08.1970
דוגמנית
פניה הירם
צילום : "ר. בובליץ"