אינה ורדן

31.08.1970
דוגמנית
אינה ורדן
צילום : "ר. בובליץ"