דוגמנים

21.09.1970
עם אופנת החורף (שהתחילה אז עוד בספטמבר)
דוגמנים
צילום : "לא ידוע"