דוגמנית

27.09.1970
גיליון מיוחד לראש השנה
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"