אלה רוגר

05.10.1970
דוגמנית
אלה רוגר
צילום : "ר. בובליץ"