הלינה רוס

19.10.1970
דוגמנית
הלינה רוס
צילום : "ר. בובליץ"