רוסה ליפשיץ

26.10.1970
דוגמנית
רוסה ליפשיץ
צילום : "סמי בן גד"