קארול ג'ימס

02.11.1970
דוגמנית
קארול ג'ימס
צילום : "סינדי פיזן"